Itverket ønsker å tilby et variert og inspirerende faglig opplegg for sine annsatte. Det arrangeres hvert år en rekke faglige samlinger. Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta, samt bidra med innhold!

Foreløpige planlagte arrangementer for 2020:

Dato Hva
8.januar Kodekveld på kontoret
17.januar kl 17. Lønningspils Beer Palace.
21.januar Fagkveld
31.januar - 2.februar Kick-off Hafjell
5.februar Trykkoker
14.februar Lønningspils ved Sindre S.
22.februar LAN på kontoret
26.februar PPPPP
4.mars Trykkoker
18.mars Kodekveld
26.mars Spillkveld
28.mars Fagdag
1.april Thingquiz
7.mai Lightningtalk-kveld