Itverket fag

Itverket ønsker å tilby et variert og inspirerende faglig opplegg for sine annsatte, faggruppa kommer i 2018 til å arrangere en rekke faglige samlinger. Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta, samt bidra med innhold i året som kommer.

Fagkvelder

  • 2019-01-31

2018

Fagkvelder