Itverket fag 2018

Itverket ønsker å tilby et variert og inspirerende faglig opplegg for sine annsatte, faggruppa kommer i 2018 til å arrangere en rekke faglige samlinger. Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta, samt bidra med innhold i året som kommer.

Fagkvelder

Kodekvelder

I tillegg til fagkvelder inviteres det til ukentlige kodekvelder der vi møtes for å jobbe med forskjellige prosjekter. Disse arbeidskveldene er en god enledning til å få tilbakemelding på talks, blogginnlegg eller private prosjekter. Eventuelt er det lov å komme for å møte kollegaer og slå av en prat.

GeekRetreat

Som vanlig vil det bli arrangert en utflukt der vi reiser vekk og jobber med noe de fleste ikke jobber med til vanlig. Mer informasjon kommer nærmere, men stort sett har dette vært arrangert på senhøsten.